Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prostorová aktivita ptáků a metody jejího kontinuálního sledování
Název práce v češtině: Prostorová aktivita ptáků a metody jejího kontinuálního sledování
Název v anglickém jazyce: Spatial activity of birds and methods of its continuous monitoring
Klíčová slova: prostorová aktivita; využívání prostředí; teritorialita; migrace; disperze; telemetrie; geolokátory
Klíčová slova anglicky: space use; territoriality; migration; movements; dispersal; telemetry; geolocators
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2018
Datum zadání: 12.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Oponenti: Mgr. Ondřej Kauzál
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je shromáždit současné znalosti o prostorové aktivitě ptáků se zaměřením na studium její vnitřní struktury pomocí moderních telemetrických zařízení, která umožňují kontinuální sledování malých druhů zvířat. Na příkladech konkrétních studií potom rozebere jednotlivé metody, poukáže na jejich výhody i úskalí a na zajímavé otázky z dané oblasti, kterým bylo doposud věnováno jen málo pozornosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK