Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poruchy pozornosti s hyperaktivitou - ADHD
Název práce v češtině: Poruchy pozornosti s hyperaktivitou - ADHD
Název v anglickém jazyce: Attention Problems due to Hyperactivity - ADHD
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2006
Datum zadání: 31.05.2006
Datum a čas obhajoby: 22.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Miloslav Čedík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK