Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Mystery of the Woman and the Beast: Rhetorical-Narrative Analysis of Revelation 17:1 - 18
Název práce v češtině: Tajemství ženy a šelmy: rétoricko-narativní analýza Zjevení 17:1 - 18
Název v anglickém jazyce: The Mystery of the Woman and the Beast: Rhetorical-Narrative Analysis of Revelation 17:1 - 18
Klíčová slova: apokalypsa, literární analýza, rétorická kritika, narativní kritika, rétorická naratologie, přesvědčování, Zjevení Janovo, Zjevení 17, nevěstka, prostitutka, šelma
Klíčová slova anglicky: apocalypse, literary analysis, rhetorical criticism, narrative criticism, rhetorical narratology, persuasion, The book of Revelation, Revelation 17, harlot, prostitute, beast
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2018
Datum zadání: 08.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.11.2018
Datum a čas obhajoby: 13.02.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.11.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.02.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK