Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kogentnost a dispozitivnost nového práva obchodních společností
Název práce v češtině: Kogentnost a dispozitivnost nového práva obchodních
společností
Název v anglickém jazyce: New corporate law imperativeness and dispositivity
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2018
Datum zadání: 08.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.11.2018
Datum a čas obhajoby: 11.02.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.11.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:14.11.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2019
Oponenti: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK