Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Umělecká literatura jako didaktický problém
Název práce v češtině: Umělecká literatura jako didaktický problém
Název v anglickém jazyce: Non-standard Literature as a Didactic Problem
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Hausenblas
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2006
Datum zadání: 31.05.2006
Datum a čas obhajoby: 16.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK