Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje jedinců z rozvedených rodin k manželství, rozvodu a nesezdanému soužití
Název práce v češtině: Postoje jedinců z rozvedených rodin k manželství, rozvodu a nesezdanému soužití
Název v anglickém jazyce: Attitudes of Individuals from Divorced Families to Marriage, Divorce and Unmarried Cohabitation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kvalifikační modul (24-QM)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Inna Čábelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2019
Datum zadání: 26.06.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK