Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zmeny redoxného stavu bunky pri vírusových infekciách
Název práce v jazyce práce (slovenština): Zmeny redoxného stavu bunky pri vírusových infekciách
Název práce v češtině: Změny redoxního stavu buňky při virových infekcích
Název v anglickém jazyce: Changes of the intracellular redox state during virus infections
Klíčová slova: redoxní stav buňky, ROS, RNS, oxidativní stres, antioxidační enzymy, regulace genové exprese, virové infekce
Klíčová slova anglicky: intracellular redox state, ROS, RNS, oxidative stress, antioxidant enzymes, regulation of gene expression, virus infections
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: MUDr. Zora Mělková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2018
Datum zadání: 07.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2019
Oponenti: Mgr. Kateřina Trejbalová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rešeršní práce zabývající se vlivem virových infekcí na redoxní prostředí buňky. Práce je zaměřena na vznik volných radikálů, antioxidační mechanismy a jejich regulaci a na patologické procesy vyvolané změnami redoxního stavu buňky při virových infekcích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Review focusing on the effect of virus infection on the intracellular redox state. The work will focus on generation of free radicals, antioxidant mechanisms and their regulation, and on pathological processes induced by changes of the intracellular redox state during virus infections.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK