Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Le role du caractere demonstatif dans l'enseignement du francais langue étrangre
Název práce v jazyce práce (francouzština): Le role du caractere demonstatif dans l'enseignement du francais langue étrangre
Název práce v češtině: Role názornosti ve výuce francouzského jazyka
Název v anglickém jazyce: The Role of Clarity in French Language Instruction
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Silva Machleidtová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2006
Datum zadání: 31.05.2006
Datum a čas obhajoby: 23.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jana Kolmanová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK