Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proces zpeněžení majetkové podstaty v insolvenčním řízení
Název práce v češtině: Proces zpeněžení majetkové podstaty v insolvenčním řízení
Název v anglickém jazyce: The process of monetization of assets in insollvency proceedings
Klíčová slova: insolvenční řízení, majetková podstata, zpeněžení majetkové podstaty
Klíčová slova anglicky: insolvency proceedings, assets, monetization of assets
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2018
Datum zadání: 07.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.01.2020
Datum a čas obhajoby: 28.01.2020 11:00
Místo konání obhajoby: místnost č.229 - 1. a 2. část SZK proběhnou týž den po sobě
Datum odevzdání elektronické podoby:17.11.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:18.11.2019
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2020
Oponenti: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK