Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Migrace a skeletogeneze trupové neurální lišty bazálních ryb
Název práce v češtině: Migrace a skeletogeneze trupové neurální lišty bazálních ryb
Název v anglickém jazyce: Migration and possible skeletogenesis of the trunk neural crest cells in basal fishes
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2018
Datum zadání: 06.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2021
Oponenti: RNDr. Ondřej Machoň, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Analýzy migrace a skeletogeneze trupové neurální lišty bazálních ryb
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK