Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Život a dílo P. Jakoba Trautzla
Název práce v češtině: Život a dílo P. Jakoba Trautzla
Název v anglickém jazyce: Life and Works of P. Jakob Trautzl
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Mikuláš
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2006
Datum zadání: 29.04.2006
Datum a čas obhajoby: 29.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Pavla Semerádová
 
 
 
Konzultanti: Pavla Semerádová
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK