Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Significance of predation for breeding ecology and conservation in shorebirds
Název práce v češtině: Význam predace pro hnízdní ekologii a ochranu bahňáků
Název v anglickém jazyce: Significance of predation for breeding ecology and conservation in shorebirds
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2018
Datum zadání: 11.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:11.10.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:11.10.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.11.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK