Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Metody studia chemické ekologie nekrofágního hmyzu
Název práce v češtině: Metody studia chemické ekologie nekrofágního hmyzu
Název v anglickém jazyce: The study of chemical ecology in necrophagous insects: a summary of methodology and technical approaches.
Klíčová slova: Nekrobiontní hmyz, olfaktorické receptorové neurony, olfaktorické receptory, organické těkavé látky, bioesej, elektrofyziologie, elektroantenografie
Klíčová slova anglicky: Keywords: Carrion insects, olfactory receptors (ORs), volatile organic compounds (VOCs), bioassays, electrophysiology, electroantennography (EAG)
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2018
Datum zadání: 19.12.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2019
Oponenti: Ing. Pavel Jakubec
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Robert Hanus, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Rešerše na téma metodologie studia chemické ekologie nekrofágního hmyzu.
Práce by měla obsahovat tyto body:
1. nekrofágní/nekrobiontní hmyz
2. Těkavé látky produkované vertebrátními kadavery
3. metody vzorkování, izolace, a chemické analýzy komplexních těkavých profilů vertebrátních kadaverů
4. metody studující biologickou aktivitu těkavých látek vertebrátních kadaverů pro kolonizátory z řad nekrobiontního hmyzu
4A. behaviorální
4B. elektrofyziologické
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK