Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Radost nebo kulturní šok? Resocializace vojáků po zahraničních misích
Název práce v češtině: Radost nebo kulturní šok? Resocializace vojáků po zahraničních misích
Název v anglickém jazyce: Joy or culture shock? Resocialization of soldiers coming home from international operations
Klíčová slova: kulturní šok, resocializace, armáda, voják, zahraniční mise
Klíčová slova anglicky: culture shock, resocialization, army, soldier, international operations
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2018
Datum zadání: 07.12.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 208, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměřuje na resocializaci vojáků, kteří se účastní zahraničních misí. Studuje psychické, kulturní a sociální problémy, se kterými se vojáci potýkají v samotném průběhu mise i po svém návratu domů. Práce se opírá o domácí i zahraniční literaturu, týkající se tématu resocializace, a je doplněna krátkou výzkumnou sondou.
Seznam odborné literatury
ANGEL, Petr. Lámání v kole. Praha: Mladá fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4616-9.

BLAHUŠ, Petr. Čeští lvi pod Hindúkušem: Afghánistán - Bohem, přírodou i lidmi zkoušená země za ostnatým drátem. Praha: Naše vojsko, 2013. ISBN 978-80-206-1387-5.

ČERNÝ, Michal. Cesta vojáka: příběh českého výsadkáře: od výcviku po zahraniční mise. Brno: CPress, 2017. ISBN 978-80-264-1519-0.

DZIAKOVÁ, Olga. Vojenská psychologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2009, 544 s. ISBN 9788073871567.

HYNEK, Nik, Jan EICHLER a Ľubomír MAJERNÍK. Konflikt a obnova v Afghánistánu: kontext, prostředí a zájmy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012. ISBN 978-80-87558-06-5.

MAITAH, Mansoor. Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-589-2.

MAITAH, Mansoor. Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-589-2.

MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-858-5053-2.

PIFFL, Otto. Psychologie a pedagogika v sociálním řízení vojsk. Praha: MagnetPress,1993, 142 s. ISBN 80-85469-43-x.

RUČKA, Josef. Psychologická služba v AČR. Vyškov: Správa doktrín ŘeVD, 2006. Vojenská publikace. ISBN (kroužk.):.

STEHLÍK, Pavel. Do temnoty: zpověď českého vojáka v Afghánistánu. Brno: CPress, 2014. ISBN 978-80-264-0515-3.

STEHLÍK, Pavel. Já, voják v Afghánistánu: vzpomínky českých veteránů. Brno: CPress, 2017. ISBN 978-80-264-1431-5.

ŠÍSTKOVÁ, Romana. Rodinný život vojáka z povolání: Vliv účasti v zahraničních vojenských misích na fungování rodiny a partnerských vztahů. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie, 2015. 86 s. Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Olga Vaněčková

TIMKO, Ján. Voják v psychické zátěži. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, nakladatelství a distribuce knih, 1986. 256 s.

VYSOUDILOVÁ, Marie. Kulturní šok a jeho vliv na člověka. Hradec Králové: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2013. 120 s. Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, Csc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK