Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektrochemické generovanie prchavých zlúčenín telúru v spojení s atómovou absorpčnou spektrometriou
Název práce v jazyce práce (slovenština): Elektrochemické generovanie prchavých zlúčenín telúru v spojení s atómovou absorpčnou spektrometriou
Název práce v češtině: Elektrochemické generování těkavých sloučenin telluru ve spojení s atomovou absorpční spektrometrií
Název v anglickém jazyce: Electrochemical generation of tellurium volatile compounds with atomic absorption spectrometry
Klíčová slova: atómová absorpčná spektrometria, telúr, elektrochemické generovanie prchavých zlúčenín, kremenný atomizátor
Klíčová slova anglicky: atomic absorption spectrometry, tellurium, electrochemical generation of volatile compounds, quartz atomizer
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2018
Datum zadání: 01.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:06.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2020
Oponenti: doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Eliška Nováková, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Elektrochemické generování těkavých sloučenin ve spojení s atomovými spektrálními metodami
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK