Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulace příjmu fosfátu u kvasinek
Název práce v češtině: Regulace příjmu fosfátu u kvasinek
Název v anglickém jazyce: Control of phosphate uptake in yeast
Klíčová slova: Vysokoafinitní a nízkoafinitní transportéry, transkripční faktor Pho4, SPX doména, inositolpyrofosfáty, Saccharomyces cerevisiae
Klíčová slova anglicky: High­‑affinity and low­‑affinity transporters, transcription factor Pho4, SPX domain, inositolpyrophosphates, Saccharomyces cerevisiae
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.04.2020
Datum zadání: 02.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2021
Oponenti: doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Molekulární biologie
Biochemie I a II
Biologie kvasinek
Předběžná náplň práce
Fosfor je důležitým makroelementem, ovlivňujícím základní funkce buněk i organismů.
Cílem bakalářské práce je charakterizovat transportní systémy pro příjem fosfátu (vysokoafinitní a nizkoafinitní transportéry) u kvasinek a především různé úrovně jejich regulace při nedostatku nebo naopak nadbytku fosfátu v cytosolu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK