Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Les sujets sensibles dans la littérature de jeunesse française
Název práce v jazyce práce (francouzština): Les sujets sensibles dans la littérature de jeunesse française
Název práce v češtině: Tabuizovaná témata ve francouzské dětské literatuře
Název v anglickém jazyce: Taboo subjects in French Childern´s Literature
Klíčová slova: literatura pro děti a mládež, tabu, smrt, nemoc, handicap, rasismus, rozdílnost, adopce, rozvod, homoparentalita
Klíčová slova anglicky: literature for children and youth, taboo, death, illness, disability, racism, diversity, adoption, divorce, homoparentality
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Milena Fučíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2018
Datum zadání: 01.11.2018
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R122, 122, 1. patro, vlevo, mezi toaletami
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Littérature :

La mort :
Kitty Crowther – La visite de petite mort (2005)
Virginie Bourneuf - L'Étoile de Pépé (2012)
Béatrice Deru-Renard, Édith Grattery - Un petit roi ne pleure pas (2002)
Mireille Vautier - Ma grand mère Nonna (2002)
Thierry Robberecht / Philippe Goossens - Eva et Lisa (2004)

Le handicap :
Grégoire Solotareff - Le lapin à roulettes (2002)
Stéphane Servant - Coeur d'Alice (2007)
Caroline Pistinier - Clara et Berenice (1995)

Nathalie Dieterlé - Zékéyé et Maïna (2006)
Jarmila Kurucova - La sorcière du bout de la rue (2003)

Homosexualité :
Alice Brière-Haquet - La princesse qui n’aimait pas les princes (2010)
Muriel Douru – Cristelle et Crioline (2011)
Béatrice Boutignon - Tango a deux papas, et pourquoi pas? (2010)
Béatrice Boutignon - Un air de familles (2013)
Ariane Bertouille - Ulysse et Alice (2006)


La peur :
Kitty Crowther - Scritch scratch dip clapote ! (2002)
Marie-Hélène Place, Caroline Fontaine-Riquier - Balthazar n'a pas peur du noir et Pépin presque pas non plus (2013)

….


Littérature tchèque :

ŠUBRTOVÁ, M.: Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež, Brno: Masarykova univerzita, 2007
TOMAN, J.: Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1992
ČEŇKOVÁ, J. a kol.: Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury, Praha: Portál, 2006
CHALOUPKA, O., NEZKUSIL V. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury I.-III, Praha:Albatros, 1973-1979
KOPÁL, J.: Literatúra a detský aspekt, Bratislava: SPN, 1970
Předběžná náplň práce
Diplomová práce s názvem Citlivá témata v literatuře pro děti a mládež se zabývá jednou z hlavních tendencí současné frankofonní literatury pro děti a mládež, kterou je pronikání citlivých témat do této oblasti. Práce se pokouší nalézt odpovědi na otázky: Odkdy se tato témata začala v literatuře pro děti a mládež objevovat? Která témata vnímáme jako citlivá? Jakým způsobem autoři zpracovávají tato těžká témata a jaké je jejich místo a úkol v dětské literatuře?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis entitled Sensitive topics in childhood and youth literature deals with one of the main tendencies of contemporary Francophone literature for children and youth, which is the inclusion of sensitive topics in children's books. The thesis tries to find answers to these questions: Since when did these topics start to appear in children’s and youth’s literature? Which topics do we consider sensitive? How do the authors handle these difficult topics and what is their place and objective in children’s literature?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK