Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reflexe vzdělávací trajektorie druhé geneace migrantů: Vietnamci v České republice
Název práce v češtině: Reflexe vzdělávací trajektorie druhé geneace migrantů: Vietnamci v České republice
Název v anglickém jazyce: Reflection of the education trajectory of second generation: Vietnamese in the Czech Republic
Klíčová slova: migrace, vzdělávání, druhá generace, Vietnamci, Česká republika
Klíčová slova anglicky: migration, education, second generation, Vietnamese, Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2018
Datum zadání: 31.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.05.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kvalitativní studie. Rozhovory s příslušníky druhé generace migrantů. Práce s odbornou literaturou. Interpetace postojů druhé generace migrantů v kontextu jejich zkušenosti (rodina x škola x vrstevnická skupina).
Předběžná náplň práce
Úvod
Teoretická východiska: 1) vzdělávání jako nástroj sociální mobility migrantů
2) povaha druhé generace a vztahu ke vzdělávání
3) Kontext Vietnamské komunity/skupiny v ČR s ohledem na vzdělání a trh práce
4) Vzdělávací trajektorie druhé generace Vietnamců, průnik rodičovských a osobních představ
Metodologie: 1) Položení výzkumné otázky: Jak reflektují svoje vzdělání s ohledem na vztah k rodičů, vrstevníkům a sobě? Jaké ambice artikulují ve vztahu k trhu práce a existenčnímu zajištění v budoucnu? Jak popisují strategie, které pokládají za ne/vhodné?
2) popis vzorku, techniky tvorby dat, analýza, limity a etika výzkumu
Popis a interpretace dat:
např.
Vzdělávací trajektorie - jak mluví o školách kterými prošli, jaké a kdo je volil, vyjednávání o vhodné škole, autorita
Očekávání od vzdělání: co by vzdělání mělo přinášet (např. práci, prestiž, konsenzus v rodině, sociální sítě - vznik či posílení vlastní či nějaké skupiny), diplomy x vědění
Strategie v dosahování diplomů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK