Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efekt těžkých kovů na fyziologický stav ptáků
Název práce v češtině: Efekt těžkých kovů na fyziologický stav ptáků
Název v anglickém jazyce: Effect of heavy metals on avian physiology
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.04.2019
Datum zadání: 04.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Oponenti: Mgr. Stanislav Ožana
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Tereza Krajzingrová
Předběžná náplň práce
Mnohé kovy a metaloidy přijímané s potravou či dýcháním jsou pro živočichy toxické. To platí především pro těžké kovy, jakými je například olovo či kadmium. V nízkých dávkách však nemusí ani tyto kovy nutně způsobovat přímou otravu spojenou s úhynem. Z výsledků některých studií se přesto zdá, že i koncentrace těžkých kovů, které jsou živočichy absorbovány v subklinických dávkách (tj. dávkách, které nezpůsobují příznaky spojené s otravou), mají fyziologický efekt – způsobují změny v krvetvorbě a krevním obrazu, ovlivňují kondici jedince, ale např. i jeho zbarvení. Ptáci byli navrženi jako vhodný bioindikátor kontaminace prostředí těžkými kovy. Zadaná práce si proto klade za cíl utřídit soudobé poznatky o klinických a subklinických efektech těžkých kovů na ptačí organismus. Téma má potenciálně velký praktický význam v oblasti ochrany přírody.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK