Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu biologicky aktivních látek
Název práce v češtině: Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu biologicky aktivních látek
Název v anglickém jazyce: Utilization of mass spectrometry for analysis of biologically active compounds
Klíčová slova: Rhenium, koordinační chemie, komplexy, protinádorová léčiva, aromatické ligandy, kapilární zónová elektroforéza, hmotnostní spektrometrie, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, organokovové sloučeniny
Klíčová slova anglicky: Rhenium, coordination chemistry, complexes, antitumor drugs, aromatic ligands, capillary zone electrophoresis, mass spektrometry, high performance liquid chromatography, organometallic compounds
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2018
Datum zadání: 09.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.10.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:09.10.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:09.10.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.11.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK