Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Řady
Název práce v češtině: Řady
Název v anglickém jazyce: Series
Klíčová slova: řada, součet řady
Klíčová slova anglicky: series, sum of the series
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2018
Datum zadání: 31.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.11.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:18.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Oponenti: RNDr. Martin Rmoutil, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat teorií řad.
První část práce bude tvořit historický a motivační úvod ke studovanému tématu. Ve druhé části bude stručne a přehledně uvedena základní teorie řad.
Hlavní část práce se pak bude zabývat součty konkrétních řad. Student se kromě ukázky některých zajímavých součtů konkrétních řad zaměří i na Cesarovu sčítací metodu.
Seznam odborné literatury
Edvards, C. H.: The historical development of the calculus, Springer-Verlag, New York, 1979.

Veselý, J.: Základy matematické analýzy, první díl, matfyzpress, Praha, 2004.

Veselý, J.: Základy matematické analýzy, druhý díl, matfyzpress, Praha, 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK