Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv mebendazolu na aktivitu vybraných enzymů u tasemnice Hymenolepis diminuta
Název práce v češtině: Vliv mebendazolu na aktivitu vybraných enzymů u tasemnice Hymenolepis diminuta
Název v anglickém jazyce: Effect of mebendazole on the activity of selected enzymes in tapeworm Hymenolepis diminuta
Klíčová slova: Hymenolepis diminuta, enzymová aktivita, mebendazol
Klíčová slova anglicky: Hymenolepis diminuta, enzyme activity, mebendazole
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2018
Datum zadání: 30.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.10.2018
Datum a čas obhajoby: 11.02.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.02.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2019
Oponenti: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Bártíková, H., Vokřál, I., Skálová, L., Kubíček, V., Firbasová, J., Briestenský, D., … Szotáková, B. (2012). The activity of drug-metabolizing enzymes and the biotransformation of selected anthelmintics in the model tapeworm Hymenolepis diminuta. Parasitology, 139(6), 809–18. http://doi.org/10.1017/S0031182011002265
Prchal, L., Bártíková, H., Bečanová, A., Jirásko, R., Vokřál, I., Stuchlíková, L., … Szotáková, B. (2014). Biotransformation of anthelmintics and the activity of drug-metabolizing enzymes in the tapeworm Moniezia expansa. Parasitology, 142(05), 648–659. http://doi.org/10.1017/S0031182014001711
Předběžná náplň práce
1. Příprava a infikace potemníků moučných vajíčky tasemnic
2. Izolace tasemnic z potkanů a inkubace s různými koncentracemi mebendazolu
3. Příprava subcelulárních frakcí
4. Měření aktivit vybraných enzymů v jednotlivých subcelulárních frakcích
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Preparation and infection of adult meal worms by tapeworm eggs
2. Isolation of tapeworms from rats and incubation using different concentrations of mebendazole
3. Preparation of subcellular fractions
4. Measurement of selected enzymes activities in individual subcellular fractions
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK