Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Decentralized Web-based Data Storage for LinkedPipes Applications using Solid
Název práce v češtině: Decentralizované webové úložiště pro LinkedPipes Applications založené na Solid
Název v anglickém jazyce: Decentralized Web-based Data Storage for LinkedPipes Applications using Solid
Klíčová slova: solid, propojená data, klient, server, úložiště, web
Klíčová slova anglicky: solid, linked data, client, server, storage, web
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2018
Datum zadání: 30.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.04.2019
Datum a čas obhajoby: 06.02.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:06.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2020
Oponenti: Mgr. Petr Škoda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The student will get familiar with the principles of Linked Data, the RDF data model, the recent Social Web W3C Recommendations [1][2][3] and with the Solid project [4], a recent activity of the inventor of the Web, Sir Tim Berners-Lee.
The student will implement a software solution based on the Solid project [4] for decentralized storage and sharing of RDF data for LinkedPipes Applications, a Linked Data visualizations platform [5].
Compatibility with existing Solid based tools implementing the W3C Recommendations will be tested.
The client and server will be documented, evaluated, tested and published as open-source software on GitHub.
Seznam odborné literatury
[1] Linked Data Platform 1.0, W3C Recommendation, 2015, https://www.w3.org/TR/ldp/
[2] Linked Data Notifications, W3C Recommendation, 2017, https://www.w3.org/TR/ldn/
[3] ActivityPub, W3C Recommendation, 2018, https://www.w3.org/TR/activitypub/
[4] Solid, MIT, https://solid.mit.edu/
[5] LinkedPipes Applications, https://github.com/linkedpipes/applications
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK