Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potřeby dětí v mateřské škole a jejich evaluace
Název práce v češtině: Potřeby dětí v mateřské škole a jejich evaluace
Název v anglickém jazyce: Needs of Children in Nursery School and their Evaluation
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jana Havlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2006
Datum zadání: 31.05.2006
Datum a čas obhajoby: 25.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK