Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny politických diskusních pořadů ČT v letech 1998 - 2005
Název práce v češtině: Proměny politických diskusních pořadů ČT v letech 1998 - 2005
Název v anglickém jazyce: Changes of political discussion programmes of Czech television in 1998 - 2005
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Šmíd
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.07.2006
Datum zadání: 19.07.2006
Datum a čas obhajoby: 20.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2006
Oponenti: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK