Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv volby vážícího schématu na výsledky měření prostorové autokorelace na příkladu Česka
Název práce v češtině: Vliv volby vážícího schématu na výsledky měření prostorové autokorelace na příkladu Česka
Název v anglickém jazyce: The effect of the choice of spatial weights matrix on results of spatial autocorrelation measures: example of Czechia
Klíčová slova: prostorová autokorelace, prostorové vážící schéma, analýzy sítí
Klíčová slova anglicky: spatial autocorrelation, spatial weights matrix, network analyses
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2018
Datum zadání: 21.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Oponenti: RNDr. Marek Komárek
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce si klade za cíl otestovat vliv volby různých vážících schémat na výsledky měření prostorové autokorelace. Pozornost bude věnována zejména vážícímu schématu s uvažováním reálných vzdáleností po silniční síti v porovnání se vzdušnými (euklidovskými) vzdálenostmi. Modelové analýzy budou prováděny na základě údajů za obce Česka.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Pro
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK