Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analysis of Dynamic Social Networks
Název práce v češtině: Analysis of Dynamic Social Networks
Název v anglickém jazyce: Analysis of Dynamic Social Networks
Klíčová slova: dobývání znalostí, klasifikace, klastrování, sociální sítě, reprezentace znalostí
Klíčová slova anglicky: data analysis, classification, clustering, social networks, knowledge representation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
The student shall review the following topics in his/her diploma thesis:

- overview and comparison of various paradigms applicable to social network and data analysis (data collection and pre-processing, clustering, classification, rule extraction and inference in graph-based models, among others),

- recapitulation and mutual comparison of known techniques suitable for the detection of influential individuals and determination of their position, role and impact in evolving communities (PageRank, HITS, community discovery and tracing, clustering, etc.),

- interpretation and visualization of the extracted knowledge.

The student will focus on some of these topics in more detail. Further, he/she will propose a suitable strategy for the analysis of dynamic social networks based on real-world data (most probably from the Czech Insolvency Register) and he/she shall implement the models. The evaluation of the obtained results and gained experience form an important part of the thesis.
Seznam odborné literatury
1. Některé z dostupných základních učebnic, resp. přehledových článků vhodných pro zvolené téma, např.:
- Ch. C. Aggarwal (Ed.): Social Network Data Analytics, Springer, (2011).
- S. Chakrabarti: Mining the Web: Discovering Knowledge from Hypertext Data, Morgan Kaufmann, (2003).
- B. Liu: Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data, Springer, (2007).

2. Články:
- P. Doreian, V. Batagelj, A. Ferligoj: Positional Network Analysis of Sociometric Data, in: P. J. Carrington, J. Scott, S. Wassermann: Models and Methods in Social Network Analysis, Cambridge University Press, (2005), pp. 77-97.
- G. W. Flake, S. Lawrence, C. L. Giles, and F. Coetzee: Self-Organization of the Web and Identification of Communities, in: IEEE Computer, Vol. 35(3), (2002), pp. 61-71.
- A. Gomez-Rodriguez, D. Balduzzi, and B. Scholkopf: Uncovering the Temporal Dynamics of Diffusion Networks, in: Proc. of ICML, (2011), pp. 561-568.
- X. Li, B. Liu, and P. S. Yu: Discovering Overlapping Communities of Named Entities, in: Proc. of PKDD´06, (2006), pp. 593-600.
- A. V. Proskurnikov and R. Tempo: A tutorial on modeling and analysis of dynamic social network, in: Annual Reviews in Control, Vol. 43, (2017), pp. 65-79.
- V. Sekara, A. Stopczynski, and S. Lehmann: Fundamental structures of dynamic social networks, PNAS, Vol. 113 (36), (2016), pp. 9977-9982.
- P. S. Yu, X. Li, and B. Liu: Adding the Temporal Dimension to Search – A Case Study in Publication Search, in: Proc. of Web Intelligence (WI´05), (2005), pp. 543-549.

3. Aktuální články z profilujících světových časopisů, např.:
Data Mining and Knowledge Discovery, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Machine Learning, etc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK