Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah obecné a speciální tělesné připravenosti k herní výkonnosti hráčů ledního hokeje
Název práce v češtině: Vztah obecné a speciální tělesné připravenosti k herní výkonnosti hráčů ledního hokeje
Název v anglickém jazyce: Relationship between general and specific physical preparedness and a game performance in ice hockey players
Klíčová slova: lední hokej, obecná tělesná připravenost, speciální tělesná připravenost, tělesná příprava, herní výkonnost, kanadské bodování
Klíčová slova anglicky: ice-hockey, general physical status, specific physical status, training, performance, points
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2018
Datum zadání: 29.10.2018
Datum a čas obhajoby: 09.05.2019 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:03.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2019
Oponenti: PhDr. Zdeněk Vojta
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK