Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kultivovanost jazykového projevu a komunikační výuka ve škole
Název práce v češtině: Kultivovanost jazykového projevu a komunikační výuka
ve škole
Název v anglickém jazyce: The Cultivation of Language Utterances and Communication Instruction in School
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2006
Datum zadání: 31.05.2006
Datum a čas obhajoby: 16.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Mgr. Markéta Šamalová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK