Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Integrace žáků-cizinců do základních škol
Název práce v češtině: Integrace žáků-cizinců do základních škol
Název v anglickém jazyce: Integration of pupils-foreigners into primary schools
Klíčová slova: Integrace, žák, cizinec, imigrace, vzdělávání cizinců
Klíčová slova anglicky: Integration, pupil, foreigner, education of foreigners
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jindřich Kitzberger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.06.2018
Datum zadání: 28.10.2018
Datum a čas obhajoby: 20.05.2019 10:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zjistit, jaké vytváří podmínky a jaké používají způsoby základní školy při začlenění žáků-cizinců do školního prostředí a procesu výuky.
Bakalářská práce se bude zabývat procesem integraci žáků cizinců do základních škol z pohledu školského managementu. Cílem práce je kvalitativní metodou zjistit, jaké vytváří podmínky a jaké používají způsoby základní školy, aby se žáci-cizinci bezproblémově začlenili do prostředí školy a procesu výuky.
Teoretická část se bude věnovat vysvětlení pojmu souvisejících s integraci žáků-cizinců do škol a přijímání a integraci žáků cizinců z manažerské stránky.
Praktická část se zamněří na zjištění podmínek a konkrétních způsobů práce s dětmi-cizinci na základních školách.
Seznam odborné literatury
Kolektiv autorů META o. s., Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách, vydavatel META o. s., Praha, 2011, ISBN 978-80-254-9175-1
KOLDINSKÁ, Kristina, Harald Christian SCHEU a Martin ŠTEFKO, ed. Sociální integrace cizinců. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 978-80-87284-60-5
KOSTELECKÁ, Yvona, David HÁNA a Jiří HASMAN. Integrace žáků-cizinců v širším kontextu. V Praze: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-7290-896-7
Předběžná náplň práce
1. Žáci – cizinci v České republice
1.1. Základní pojmy
1.2. Historie
1.3. Základní skupiny cizinců

2. Vzdělávání žáků cizinců v základních školách
2.1. Žáci se SVP a žáci s OMJ
2.2. Přijímání a integrace žáků-cizinců z pohledu školského managementu

II. Praktická část
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK