Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mapování a analýza uživatelsky dostupných mobilních aplikací zaměřených na redukci konzumace alkoholu
Název práce v češtině: Mapování a analýza uživatelsky dostupných mobilních aplikací zaměřených na redukci konzumace alkoholu
Název v anglickém jazyce: Mapping and analysis of user-accesible mobile applications focused on reducing alcohol consumption
Klíčová slova: mobilní aplikace – alkohol – redukce konzumace alkoholu - eHealth - mHealth - užívání alkoholu - smartphone
Klíčová slova anglicky: mobile applications – alcohol – alcohol reduction – eHealth – mHealth – alcohol use - smartphone
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2018
Datum zadání: 29.10.2018
Datum a čas obhajoby: 27.01.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02236)
Oponenti: Ing. Václav Burda
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl práce: Zmapovat dostupné mobilní aplikace s tématikou alkoholu a analyzovat vybrané mobilní aplikace jejichž cílem je sledovat a redukovat konzumaci alkoholu.
Metody: Výběru mobilních aplikací bude předcházet rešerše odborné literatury. Následovat bude vyhledání relevantních aplikací přes klíčové filtry v distribučních online platformách. Na každém operačním systému (Android, iOS) bude vybráno několik typových aplikací, které budou podrobeny obsahové analýze a uživatelskému testování. Před testováním budou aplikace klasifikovány dle jejich funkcionalit.
Předběžná náplň práce
Záměrem práce je zmapovat mobilní aplikace zaměřené na snižování konzumace alkoholu, které jsou dostupné v prostředí online distribučních platforem operačních systémů Android a iOS.
Práce poskytne základní přehled mobilních aplikací s tématikou alkoholu, představí klasifikaci mobilních aplikací a popíše podrobněji obsah a funkce vybraných nejstahovanějších aplikací zaměřených na redukci užívání alkoholu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of this study is to map selected user-accessible applications available for reduction of alcohol consumption available on digital distribution services of the Android and iOS mobile systems and to describe their basic features.
The study will offer basic overview on mobile apps for reduction alcohol consumption and will introduces categorization of mobile apps. Study will describe contect and functions of the most popular apps for reduction of alcohol consumption.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK