Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestněprávní a kriminologické aspekty kyberkriminality se zaměřením na útoky typu odepření služby
Název práce v češtině: Trestněprávní a kriminologické aspekty kyberkriminality se zaměřením na útoky typu odepření služby
Název v anglickém jazyce: Criminal and criminological aspects of cybercrime with a focus on denial of service attacks
Klíčová slova: kyberkriminalita, útok, odepření služby
Klíčová slova anglicky: cybercrime, attack, denial of service
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2018
Datum zadání: 26.10.2018
Datum a čas obhajoby: 27.06.2019 10:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 313, 313
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2019
Oponenti: JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK