Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití informačních technologií ve výchově ke zdraví
Název práce v češtině: Využití informačních technologií ve výchově ke zdraví
Název v anglickém jazyce: The Use of Information Technology in Health Instruction
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2006
Datum zadání: 31.05.2006
Datum a čas obhajoby: 22.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK