Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Phonetic attrition and cross-linguistic influence in L1 speech of late Czech-French bilinguals
Název práce v češtině: Fonetická atrice a translingvistický vliv v řeči prvního jazyka pozdně bilingvních česko-francouzských mluvčích
Název v anglickém jazyce: Phonetic attrition and cross-linguistic influence in L1 speech of late Czech-French bilinguals
Klíčová slova: pozdně bilingvní česko-francouzští mluvčí|fonetika|translingvistický vliv|atrice L1
Klíčová slova anglicky: late Czech-French bilinguals|phonetics|cross-linguistic influence|L1 attrition
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fonetický ústav (21-FU)
Vedoucí / školitel: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2018
Datum zadání: 25.10.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.10.2018
Datum a čas obhajoby: 30.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Élisabeth Delais-Roussarie
  doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK