Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přiřazení rezonančních frekvencí atomům proteinové páteře myšího proteinu Nkrp1c
Název práce v češtině: Přiřazení rezonančních frekvencí atomům proteinové páteře myšího proteinu Nkrp1c
Název v anglickém jazyce: Backbone Resonance Assignment of the mouse protein Nkrp1c
Klíčová slova: NMR proteinu, Nkrp1c
Klíčová slova anglicky: protein NMR, Nkrp1c
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Josef Chmelík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2018
Datum zadání: 25.10.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2019
Oponenti: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Přiřazení signálu peptidové páteře v již naměřených NMR spektrech myšího proteinu Nkrp1c. Předpověď sekundární struktury na základě přiřazených signálů peptidové páteře. Srovnání motivů sekundárních struktur s dostupným 3D modelem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK