Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Závislost velikosti tržní hodnoty fotbalových týmů na dosaženém výsledku ve vybraných evropských soutěžích.
Název práce v češtině: Závislost velikosti tržní hodnoty fotbalových týmů na dosaženém výsledku ve vybraných evropských soutěžích.
Název v anglickém jazyce: The correlation between football teams' market value and their achieved result in chosen european leagues
Klíčová slova: efektivita, ekonomie sportu, fotbal, tržní hodnota
Klíčová slova anglicky: effectivity, football, market value, sports economy
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2018
Datum zadání: 24.10.2018
Datum a čas obhajoby: 20.01.2021 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:10.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2021
Oponenti: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK