Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopravní kriminalita a její prevence
Název práce v češtině: Dopravní kriminalita a její prevence
Název v anglickém jazyce: Traffic crime and its prevention
Klíčová slova: doprava, trestná činnost, prevence
Klíčová slova anglicky: traffic, crimes, prevention
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2018
Datum zadání: 21.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2019
Datum a čas obhajoby: 27.09.2019 14:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 342, 342
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:26.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2019
Oponenti: JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK