Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Centrioly spermie a jejich úloha v reprodukci
Název práce v češtině: Centrioly spermie a jejich úloha v reprodukci
Název v anglickém jazyce: Sperm centrioles and their role in reproduction
Klíčová slova: centriola, spermie, centrosom, mikrotubuly, bičík, řasinka, atypická centriola, remodelace centrioly, oplození, neplodnost
Klíčová slova anglicky: cenriole, sperm, centrosome, microtubules, flagellum, cilium, atypical centriole, centriole remodelation, fertilization, infertility
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michaela Frolíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2018
Datum zadání: 17.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Oponenti: doc. MUDr. František Liška, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je formou literární rešerše shrnout dosavadní poznatky o centriolách savčí spermie. Centrioly spermie hrají důležitou roli při tvotbě bičíku spermie, při jejím pohybu a během raných fází embryogeneze.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK