Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Serre's conjecture on projective modules over polynomial rings
Název práce v češtině: Serreho hypotéza o projektivních modulech nad okruhy polynomů
Název v anglickém jazyce: Serre's conjecture on projective modules over polynomial rings
Klíčová slova: projektivní|modul|komutativní algebra|tenzor|okruhy polynomů
Klíčová slova anglicky: projective|module|commutative algebra|tensor product|polynomial ring
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: Liran Shaul, Ph.D.
Řešitel: Bc. Edward Young - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2022
Datum zadání: 05.10.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2022
Datum a čas obhajoby: 28.06.2023 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2023
Oponenti: Isaac Bird, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Serre conjectured that any finitely generated projective module over a polynomial ring in finitely many variables is free.
This is now known as the Quillen–Suslin theorem, and was proven independently by Quillen and Suslin (see [1], [2]).
The aim of this thesis is to write down a modern proof of this conjecture, and to study generalizations of it related to the Bass–Quillen conjecture.
Seznam odborné literatury
[1] Quillen, Daniel (1976), "Projective modules over polynomial rings", Inventiones Mathematicae, 36 (1): 167–171.
[2] Suslin, Andrei A. (1976), Проективные модули над кольцами многочленов свободны [Projective modules over polynomial rings are free], Doklady Akademii Nauk SSSR (in Russian), 229 (5): 1063–1066.
[3] Lam, T. Y. (2006), Serre's problem on projective modules, Springer Monographs in Mathematics, Berlin; New York: Springer Science+Business Media, pp. 300pp., ISBN 978-3-540-23317-6.
[4] Rotman, J. J. (2008). An introduction to homological algebra. Springer Science & Business Media.
Předběžná náplň práce
Serre conjectured that any finitely generated projective module over a polynomial ring in finitely many variables is free.
This is now known as the Quillen–Suslin theorem, and was proven independently by Quillen and Suslin (see [1], [2]).
The aim of this thesis is to write down a modern proof of this conjecture, and to study generalizations of it related to the Bass–Quillen conjecture.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK