Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava protinádorových léčiv vázaných v apoferritinu
Název práce v češtině: Příprava protinádorových léčiv vázaných v apoferritinu
Název v anglickém jazyce: Preparation of anticancer drugs bound in apoferritin
Klíčová slova: apoferritin, cabozantinib, rakovina, cílená léčba, nanočástice, protinádorová léčiva
Klíčová slova anglicky: apoferritin, cabozantinib, cancer, targeted therapy, nanoparticles, anticancer drugs
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radek Indra, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2018
Datum zadání: 05.12.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2019
Oponenti: RNDr. Jitka Koblihová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Příprava a charakterizace apoferritinu s vázaným cabozantinibem
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK