Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Školní vzdělávací programy v mateřské škole
Název práce v češtině: Školní vzdělávací programy v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Education Programmes in Nursery Schools
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2006
Datum zadání: 31.05.2006
Datum a čas obhajoby: 19.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK