Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rekonštrukcia obrazu pomocou grafických modelov
Název práce v jazyce práce (slovenština): Rekonštrukcia obrazu pomocou grafických modelov
Název práce v češtině: Rekonstrukce obrazu pomocí grafických modelů
Název v anglickém jazyce: Image reconstruction using graphical models
Klíčová slova: Grafický model, optimalizace, zpracování obrazu
Klíčová slova anglicky: Graphical model, optimization, image processing
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2018
Datum zadání: 13.12.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.12.2018
Datum a čas obhajoby: 29.06.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:04.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2020
Oponenti: RNDr. Jakub Bulín, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student(ka) se seznámí s pojmem grafický model, popíše a implementuje kód, který rekonstruuje poškozený obraz. Výstupem práce bude: popis použitých technik, zdrojový kód řešící problémy rekonstrukce různě poškozených obrazů a několik výpočetních experimentů s použitím rekonstrukčního programu na různě poškozené obrazy.
Seznam odborné literatury
Daphne Koller, Nir Friedman: Probabilistic graphical models : principles and techniques, Cambridge: MIT Press, 2009.
D. Barber: Bayesian Reasoning and Machine Learning. Cambridge University Press, 2012.
Předběžná náplň práce
Nauč se, jak počítači říct "Vylepši tu fotku!" Podíváme se na třídu pravděpodobnostních modelů známých jako grafické modely ("grafický" znamená "založený na pojmu graf z kombinatoriky", nikoli "obrazový") a s jejich použitím se naučíme opravovat poškozené obrázky. Preferovaný programovací jazyk je Python, ale lze se domluvit i na jiných.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Learn how to tell the computer "Enhance the image!" We will study a way of reasoning known as graphical models ("graphical" as in "combinatorics and graphs", not "image") and apply it to reconstruct damaged images. For the coding part, I prefer Python, but I'm open to negotiations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK