Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současná portrétní fotografie v českých časopisech
Název práce v češtině: Současná portrétní fotografie v českých časopisech
Název v anglickém jazyce: Contemporary portrait photography in Czech magazines
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut komunikačních studií a žurnalistiky (23-IKSZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Alena Lábová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.07.2005
Datum zadání: 19.07.2005
Datum a čas obhajoby: 20.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2006
Oponenti: OPONENT NÁHRADNÍ
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK