Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kovalentne previazané molekulárne siete na kovom pasivovaných povrchoch
Název práce v jazyce práce (slovenština): Kovalentne previazané molekulárne siete na kovom pasivovaných povrchoch
Název práce v češtině: Kovalentně provázané molekulární sítě na kovem pasivovaných površích
Název v anglickém jazyce: Covalently linked molecular networks on metal-passivated surfaces
Klíčová slova: STM|Si(111)|In|4x1|√3×√3|DTDTP
Klíčová slova anglicky: STM|Si(111)|In|4x1|√3×√3|DTDTP
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Peter Slezák - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2018
Datum zadání: 30.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2018
Datum a čas obhajoby: 14.06.2022 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2022
Oponenti: RNDr. Peter Matvija, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Zvládnutí pokročilých technik řádkovací tunelové mikroskopie.
2) Příprava vhodných kovem pasivovaných povrchů Si.
3) Studium literatury a navržení vhodných organických molekul, mezi kterými lze očekávat vznik chemické vazby.
4) Testování vzniku chemických vazeb mezi molekulami na povrchu pomocí STM.
5) Zpracování a diskuse výsledků.
Seznam odborné literatury
[1] B. Voigtlaender: Atomic Force Microscopy and Scanning Tunneling Microscopy, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015.
[2] André Gourdon et col.: On Surface Synthesis, Springer International Publishing Switzerland, 2016
[3] Články v odborných časopisech podle doporučení vedoucího práce.
Předběžná náplň práce
Spontánní propojení organických molekul chemickými vazbami, často pozorované na površích některých kovů, je považováno za slibný mechanismus pro vytvoření funkčních nanostruktur využitelných v molekulární elektronice. Podobná syntéza na povrchu polovodiče modifikovaného vrstvou kovu by umožnila kombinovat vlastnosti vzniklých nanostruktur a povrchové vrstvy. Žádné takové výsledky však dosud nejsou publikovány.

Cílem práce bude testování možnosti chemického provázání molekul pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu (STM). V rámci přípravy a studia literatury bude navržen vhodný kovem pasivovaný povrch a organické molekuly, u kterých lze chemickou reakci očekávat. Po zvládnutí přípravy testovaných povrchů bude následovat depozice molekul a hledání podmínek pro vznik molekulárních sítí pomocí STM. Výsledky práce budou přímo publikovatelné v odborném tisku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK