Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Regulation of morphogenic processes in potato - the role of sugar metabolism
Název práce v češtině: Regulace morfogenních procesů u brambor - role sacharidového metabolismu
Název v anglickém jazyce: Regulation of morphogenic processes in potato - the role of sugar metabolism
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2018
Datum zadání: 25.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.10.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:25.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.10.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK