Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologická ochrana rostlin
Název práce v češtině: Biologická ochrana rostlin
Název v anglickém jazyce: Biological control of plant pathogens
Klíčová slova: Proteiny teplotního šoku, houbová infekce, Alternaria brassicicola, Verticillium longisporum
Klíčová slova anglicky: Heat shock proteins, fungal infection, Alternaria brassicicola, Verticillium longisporum
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2018
Datum zadání: 20.12.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 27.07.2020
Oponenti: Ing. Karel Müller, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Podrobná rešerše přístupů biologické ochrany rostliny používaných v zemědělství. Sledování vlivu ošetření řepky olejné oomycetou Pythium oligandrum na metabolismus, především stresové markery, např. přítomnost proteinu teplotního šoku HSP 70.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK