Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium tvrdých procesů na LHC
Název práce v češtině: Studium tvrdých procesů na LHC
Název v anglickém jazyce: Study of hard processes at the LHC
Klíčová slova: hard processes, LHC, gluons, quarks, jets
Klíčová slova anglicky: tvrdé procesy, LHC, gluony, kvarky, jety
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2018
Datum zadání: 09.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.05.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2019
Oponenti: Mgr. Jana Faltová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor práce by se měl seznámit s použitím programů simulujících vysokoenergetické srážky na Velkém hadronovém urychlovači (LHC) v CERNu. Konkrétně by se mělo jednat o program Pythia. Autor by měl nagenerovat události s přítomností jetů a prozkoumat charakteristiky částic s malými příčnými hybnostmi, které se vyskytují v těchto událostech.
Seznam odborné literatury
http://home.thep.lu.se/~torbjorn/Pythia.html
Předběžná náplň práce
Jety hadronů jsou experimentálně pozorovatelným důsledkem srážek dvou elementárních částic v protonu. Dobrý popis celé události v případě srážek dvou protonů umožnuje lepší porozumění komplexnějším srážkám jako jsou například srážky těžkého iontu s protonem nebo srážky dvou těžkých iontů. V případě úspešného řešení práce bude autor o výsledcích své práce referovat v CERNu a výsledky práce budou začleněny do hlubšího fyzikálního programu vedeného v rámci studia těžkých iontů kolaborací ATLAS na LHC.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK