Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv dostupnosti vody na strukturu a vybrané fyziologické parametry listu u dřevin.
Název práce v češtině: Vliv dostupnosti vody na strukturu a vybrané fyziologické parametry listu u dřevin.
Název v anglickém jazyce: Effect of water supply on structure and selected physiological parameters of leaf in woody species.
Klíčová slova: anatomie listu, epidermis, fotosyntéza, list, mesofyl, opadavé dřeviny, průduchy, sucho, transpirace
Klíčová slova anglicky: epidermis, deciduous trees, drought, leaf, leaf anatomy, mesophyll, photosynthesis, stomata, transpiration
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2018
Datum zadání: 30.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Oponenti: RNDr. Olga Votrubová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Eva Neuwirthová, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Dostupnost vody je pro rostliny nezbytným parametrem ovlivňujícím jejich růst, vývoj a fyziologický stav a schopnost fixovat CO2. V současné době probíhající klimatické změny se mění množství a distribuce srážek v průběhu vegetační sezony. Omezená dostupnost vody na počátku ontogeneze listu a fotosyntetického aparátu může zásadním způsobem ovlivňovat jak konečnou strukturu listu, tak jeho fotosyntetickou aktivitu a to zejména u opadavých dřevin.
Cílem bakalářské práce bude shrnout poznatky o tom, jak různá dostupnost vody ovlivňuje průběh ontogeneze listu, jeho výslednou anatomickou strukturu vybrané fotosyntetické parametry. Práce bude zacílena především na opadavé dřeviny mírného pásu, protože jsou důležitým terestrickým sinkem uhlíku v našich podmínkách.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK