Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vysílání ozbrojených sil se souhlasem Parlamentu
Název práce v češtině: Vysílání ozbrojených sil se souhlasem Parlamentu
Název v anglickém jazyce: Deployment of the armed forces with the consent of parliament
Klíčová slova: Vysílání ozbrojených sil, Parlament České republiky, rozhodovací proces, zahraniční politika, Poslanecká sněmovna České republiky, Senát České republiky, historický vývoj Ústavy
Klíčová slova anglicky: Deployment of the armed forces, Parliament of the Czech republic, decision-making process, foreign policy, Chamber of Deputies of the Czech republic, Senate of the Czech republic, historical development of the Constitution
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2018
Datum zadání: 21.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.02.2022
Datum a čas obhajoby: 31.01.2022 16:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 126, 126
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:19.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2022
Oponenti: doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK