Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anti-tumor activity and toxicity of HPMA copolymer conjugates bearing cytostatic drug
Název práce v češtině: Protinádorová aktivita a toxicita konjugátů na bázi HPMA kopolymerů nesoucí cytostatikum
Název v anglickém jazyce: Anti-tumor activity and toxicity of HPMA copolymer conjugates bearing cytostatic drug
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2018
Datum zadání: 24.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.10.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:24.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.11.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK